I ett svagt ögonblick för ca ett år sedan kastade jag (!!) BootCamp eftersom jag bedömde det som skrattretande att jag skulle köra Windows på min fina MacBook.

Nu behöver jag förstås göra just detta och undrar:

Hur kan jag (utan systemskivan som jag inte hittar!) få tillbaks BootCamp?