Jag har fått problem med en låst extern hårddisk. Den satt tidigare i min havererade PM G4 och på något vis har behörigheterna ändrats. Hur ändrar jag tillbaka utan att förlora allt innehåll? Den är markerad med ett litet hänglås och jag kan inte ändra behörigheter genom diskinfo.

Behörighetslistan ser ut så här:
/Volumes:
total 22
drwxrwxrwt@ 6 root admin hidden 204 25 Aug 21:34 .
drwxrwxr-t 33 root admin - 1190 6 Aug 21:08 ..
drwxrwxr-x+ 26 Christian staff - 952 9 Aug 21:06 Macintoch XTD 2
lrwxr-xr-x 1 root admin - 1 25 Aug 11:31 Macintosh HD -> /
drw-rw-r-T 58 Christian 501 uchg 2040 12 Jun 11:17 Macintosh XTD
dr-xr-xr-x 2 Christian staff - 4752 25 Aug 19:26 The Fat Of Karen

Och det är Macintosh XTD med behöriget 501 jag har problem med.