• Medlem
  • Stockholm
  • 2009-08-19 20:55

Nyligen togs initiativ till iPhoneDev.se, ett första steg att skapa ett forum för svenska iPhone-utvecklare.

Syftet är att främja nätverkande och kunskapsutbyte mellan iPhone-utvecklare i Sverige, erfarna som nybörjare. Förhoppningen är att intresse finns för att på sikt även kunna arrangera träffar, utöver en större (än nu) närvaro på nätet.

Mer information: iPhoneDev.se - för svenska iphone-utvecklare