Överskriften är inget att hörra för.

Det är så att jag har ett A4-PDF-dokument jag tnkt skiva ut i ett par exemplar. För att spara på utskriften tänkte jag att man kunde skriva ut "Papers per sheet" och få A4-sidorna i A5-storlek.

"Papers per sheet" vägrar på alla villkor att skriva ut samma sida två gånger på samma blad. Väljer jag att exempel "sida 1" skall skrivas ut två gånger med "papers per sheet" satt till två blir det två papper med halva sidan täckt av "sida 1".

När denna funktion vägrade det testade jag att man kunde skriva ut sida 1 och 2 på framsidan pappret och sedan omvänt sida 2 och 1 på baksidan (Vänder pappret manuelt). Problemet är att alternativet "Reverse page orientation" inte fungerar så jag trode det skulle fungera, skriva ut sidorna i omvänd ordning.

Har också testat "Paper Handling" men detta fungerar inte heller. Att välja att man vill skriva ut två exemplar men endast odd eller even. Då blir resultatet som i början, två papper med halva pappret täckt sida 1 istället för som jag önskar, ett papper med två utskrifter av sida 1.

Går det att lösa så det blir två kopior av sida 1 på samma sida med "Papers per sheet" ELLER att man vänder så framsidan får sida 1 överst och 2 underst och sedan på baksidan tvärtom?

En annan detalj. Då texten blir betydligt mindre så hade det inte skadat att få marginalerna mindre. När man använder "Paper per sheet" blir marginalerna lite över 1cm. Det hade varit toppen om man kunde minskat det till 0,3-0,5cm. Under "Preview" kan man välja "Scale each page to fit paper". Testade det och utskriften blev ungefär 3-5mm bredare, men fortfarande runt 1cm marginal åt alla håll och kanter. (Dokumentet jag skriver ut har i A4-utsktift knappt någon marginal. Det är utskriftfunktionen i Mac OS X som lägger till marginalen i "Papers per sheet".)