Problemet startade med att datorn hängde sig då jag tryckte på en ikon, vilken som helst. Efter flera omstarter så kommer inga ikoner upp på skrivbordet. Endast skrivbordets blå bakgrund syns. Har försökt starta med installationsdisken men med samma resultat. Har försökt starta med alt-tangenten intryckt men det resulterar också i ovan nämnda blå bakgrund.

Finns det något kommando jag inte känner till som möjliggör start i någon typ av "felsäkert läge" så att jag kan återinstallera mac os x med installationsskivan?