Apache parsar inte shtml för includes

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Har OS 10.5.7. Apache parsar inte in SSI-includes:

 

Har försökt fixa detta i "httpd.config" med följande:

AddType text/html .shtml
AddOutputFilter includes .shtml

och med "Includes" i Options-raden:

Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI MultiViews All Includes

Grejen är att servern utan problem renderar .shtml-filer (dvs visar inte bara koden).

Grejen är också att jag har flera filer med samma namn (httpd.config) på olika ställen, antagligen p.g.a. uppgraderingar osv. Men den som verkar funka efter att ha testat är den som ligger i /private/etc/apache2/

Är det nån annan fil jag måste mekka med också?

Problemet löst.

Jag hade förbisett filen etc/apache2/users/username.conf. I den finns konfigurationen:

<Directory "/Users/username/">
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Jag la bara till " Includes" efter "MultiViews", startade om Apache, och nu rullar det på med SSI includes så det ryker!

1
Bevaka tråden