Sitter med min laptop på ett öppet nätverk (Verizon i USA om det har betydelse) och kan surfa utan problem men när jag skickar mail blir stapeln under Mail-aktivitet aldrig full och till höger om aktuellt mailkonto syns bara en tidtagarursymbol. Vad värre är att mailet jag just har skrivit inte verkar kunna kommas åt vare sig under skickar-fliken eller under det aktuella kontots skickat-mapp. Jag undrar därför dels i vilket läge mailet befinner sig och har dessutom svårt att återskapa innerhållet och försöka igen.

Mailet hade därtill mer än en mottagare och en av dessa har återkommit med autosvar pga semester men tyvärr inte inkluderat mailet jag skickade. Kan jag räkna med att mailet har gått fram till samtliga mottagare ordentligt?

En ytterligare aspekt är att jag har satt port 993 som utgående för det aktuella kontot. Har till synes samma inställning på min iPhone men med den kan jag nu maila ut utan problem från det aktuella kontot. Om jag kunde återskapa innerhållet i mailet vore detta alltså ett alternativ.

Om det inte är fullständigt uppenbart att jag inte vet vad jag gör så understryker jag det en extra gång. Om någon kan hjälpa så vore mycket uppskattat.