Har skaffat MobileMe. Synkning är inställd för varje timme. Ändå verkar någon rutin störa datorn att gå i vila. Varje kvart får jag följande meddelanden i Systemmeddelanden:

2009-06-23 09.18.13 PubSubAgent[185] ==== SyncManager: Error sending messages to .mac: Error Domain=PSMessage Code=405 UserInfo=0x1045400 "metod tillåts ej"

Det har inte alltid varit så, det började för några dagar sedan och jag har inte gjort några ändringar. Vill låta datorn gå i vila när jag inte använder den. Någon som vet vad det kan vara som stör? Jag skulle i och för sig kunna korta intervallen för vilotid, men felmeddelandet stör mig och jag vill veta vad det är för något. Det kanske inte alls har med MobileMe att göra?

Kompletterat: Jag har en Macbook också som synkas mot MobileMe men där kommer inte dessa systemmeddeladen, och dator går i vila automatiskt efter utsatt tid.

Senast redigerat 2009-06-25 08:33