Detta gäller alltså själva appen. Adressboksfilerna är intakta och kan öppnas via t.ex. adressbokswidget i dashboard.
Ikonen är borta och ersatt med "penna&papper"symbolen för program. Den blinkar till vid dubbelklick, men inget händer.
Jag har installerat om adressboken från OSX-skivan. (kör 10.5.7) och reparerat behörigheter.

Följande text finns i "systemmeddelanden":
2009-06-23 09.05.22 com.apple.launchd[329] ([0x0-0x102102].com.apple.AddressBook[10368]) Exited with exit code: 1

Även denna dyker upp:
2009-06-23 08.45.56 com.apple.SystemStarter[17] The process has forked and you cannot use this CoreFoundation functionality safely. You MUST exec().

Jag är villrådig och behöver hjälp, tack.

DG

ps. ominstallerade nyligen hela systemet och återställde från en time machinekopia. Troligen dök dock detta problem upp efter en systemuppdatering.
Inga andra problem har upptäckts.