Jag har en extern hårddisk ansluten till en iMac och hade gärna velat använda den då jag kör med iMovie på min MacBook Pro. Går det? Jag har anslutit den som en nätverksdisk, och den syns i iMovie, men har bara ett utropstecken brevid sig.

Ciryon