Har ett Gmail-konto, och använder webklient och Apples Mail i en salig blandning. Kopplar upp Mail till Gmail mha Imap. Ibland, dock inte alltid, när jag skriver epost i Mail sparar den regelbundet ned nya draftversioner av mitt mail. Konsekvensen blir att jag fn har:

-67 st Drafts i Mail-klienten, fast i själva verket är det 5 mail som jag skickat. De 5 mailen ligger alltså en masse i olika färdigställandegrader.
-I webklienten har jag ett antal mail som har fått label [Imap]/Drafts, och även där ligger utkasten som långa mailtrådar

Någon som vet varför det blir så här, och framförallt vad skall jag göra åt det?

Mvh,

Johan

Senast redigerat 2009-06-17 13:58