• Avstängd
  • Bangkok Thailand
  • 2009-06-15 15:12

Jag har skapat en budget mall i Numbers men har lite funderingar angående celler.
När jag har skrivit in ett värde i en cell kan det värdet representera flera inköp.
T.ex om cellen är kopplad till diverse inköp och värdet är summan av flera inköp.
Går det att få en popup ruta som mer detaljerat förklarar vad värdet står för.

Hoppas nån förstår vad jag menar