Kernel Panic m.m. - MacBookPro med Leopard

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej

Jag har en MacBook Pro från November 2007.

De senaste 2 veckorna har jag börjat råka ut för 2-3 per dag, att datorn hänger sig. Det har till synes inget samband mellan tillfällena. Ibland blir det Kernel Panic med rutan som säger att jag ska hålla ned power-knappen 5 sek. och stänga av, ibland fryser sig i princip allt och man kan inte göra Force Quit (men muspekaren går att röra, iTunes spelar vidare osv)

Vad kan det vara som sjunger på sista versen? Läge att byta hårddisk? jag har gjort en safe boot och kört repair permissions ett flertal gånger.

Moderkortet byttes ut i Mars 2009, då datorn dött totalt. Felet var då nvidia-grafik-kretsen på moderkortet, som nvidia själva gått ut med att den orsakar detta i ett viss serienummer-intervall. Så bytet var iaf gratis trots att datorn var över 1 år gammal. Kan det vara några sviter från detta?

Problemen har uppstått både före och efter uppgradering till 10.5.7

Senaste KernelPanic-meddelandet

Interval Since Last Panic Report: 127498 sec
Panics Since Last Report:     1
Anonymous UUID:          778CF8DA-8DD2-47A8-9AE2-F616BA499D7B

Wed Jun 10 18:55:57 2009
panic(cpu 0 caller 0x001AB0FE): Kernel trap at 0x0019d1f9, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x8001003b, CR2: 0x00000285, CR3: 0x01490000, CR4: 0x00000660
EAX: 0x00000000, EBX: 0x00010000, ECX: 0x00000001, EDX: 0x0825523c
CR2: 0x00000285, EBP: 0x7a4c3d48, ESI: 0x08255230, EDI: 0x07f45270
EFL: 0x00010002, EIP: 0x0019d1f9, CS: 0x00000008, DS: 0x08280010
Error code: 0x00000000

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x7a4c3b68 : 0x12b4c6 (0x45ec20 0x7a4c3b9c 0x13355c 0x0) 
0x7a4c3bb8 : 0x1ab0fe (0x468ecc 0x19d1f9 0xe 0x468678) 
0x7a4c3c98 : 0x1a1703 (0x7a4c3cb0 0x828cc00 0x7a4c3d48 0x19d1f9) 
0x7a4c3ca8 : 0x19d1f9 (0xe 0x48 0x10 0x120010) 
0x7a4c3d48 : 0x12366b (0x825523c 0x24 0x3 0x7ffe8fc) 
0x7a4c3d98 : 0x124998 (0x6b85a10 0x2703 0x7f45270 0x75e5234) 
0x7a4c3dd8 : 0x13bb38 (0x6b85a10 0x212 0x7a4c3e28 0x374d52) 
0x7a4c3e28 : 0x376f2a (0x75e5234 0xa 0x7a4c3e58 0x13bda7) 
0x7a4c3e78 : 0x38266d (0x75c0748 0xa 0x0 0x6b85a20) 
0x7a4c3f38 : 0x3840e6 (0xa 0x7ec96b0 0x7a4c3fa8 0x0) 
0x7a4c3f68 : 0x129472 (0x7ec96b0 0xffffff7f 0x0 0x0) 
0x7a4c3fa8 : 0x1aa272 (0xffffffff 0x1 0x270000 0x77a3940) 
0x7a4c3fc8 : 0x1a1631 (0x0 0x0 0x1a40b5 0x77a3940) 
Backtrace terminated-invalid frame pointer 0

BSD process name corresponding to current thread: Dock

Mac OS version:
9J61

Kernel version:
Darwin Kernel Version 9.7.0: Tue Mar 31 22:52:17 PDT 2009; root:xnu-1228.12.14~1/RELEASE_I386
System model name: MacBookPro3,1 (Mac-F4238BC8)

System uptime in nanoseconds: 349342840433
unloaded kexts:
com.apple.driver.InternalModemSupport	2.4.0 - last unloaded 149034467300
loaded kexts:
com.vmware.kext.vmnet	1.1.1fc2
com.vmware.kext.vmioplug	1.1.1fc2
com.vmware.kext.vmci	1.1.1fc2
com.vmware.kext.vmx86	1.1.1fc2
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9d0 - last loaded 29864420868
com.apple.driver.AppleUSBTrackpad	1.7.4f1
com.apple.filesystems.autofs	2.0.2
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	2.7.5
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver	1.7.4f1
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard	1.7.4f1
com.apple.driver.IOBluetoothBNEPDriver	2.1.6f8
com.apple.driver.InternalModemSupport	2.4.0
com.apple.driver.AppleHDAPlatformDriver	1.6.8a3
com.apple.driver.AppleHDA	1.6.8a3
com.apple.GeForce	5.4.4
com.apple.driver.SMCMotionSensor	2.1.1d2
com.apple.iokit.IOFireWireIP	1.7.7
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	2.1.6f8
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	2.8.11
com.apple.nvidia.nv50hal	5.4.4
com.apple.driver.AirPort.Atheros	319.10.3
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	6.0.3
com.apple.driver.AudioIPCDriver	1.0.6
com.apple.kext.AppleSMCLMU	1.4.3d2
com.apple.driver.AppleIRController	110
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	3.4.0d10
com.apple.driver.AppleLPC	1.2.12
com.apple.driver.AppleBacklight	1.6.0
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver	1.0.0d28
com.apple.driver.AppleHDAController	1.6.8a3
com.apple.driver.CSRUSBBluetoothHCIController	2.1.6f8
com.apple.driver.CSRHIDTransitionDriver	2.1.6f8
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard	1.0.8b1
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub	3.4.3
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice	2.0.9
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient	2.0.9
com.apple.driver.XsanFilter	2.7.91
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	1.2.1
com.apple.iokit.IOATAPIProtocolTransport	1.5.2
com.apple.driver.AppleFWOHCI	3.8.2
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver	1.1.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort	1.6.0
com.apple.driver.AppleIntelPIIXATA	2.0.0
com.apple.driver.AppleUSBHub	3.4.0
com.apple.iokit.IOUSBUserClient	3.3.1
com.apple.driver.AppleUSBEHCI	3.4.3
com.apple.iokit.AppleYukon2	3.1.12b14
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	1.2.0
com.apple.driver.AppleUSBUHCI	3.3.5
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager	158.10.0
com.apple.driver.AppleRTC	1.2.3
com.apple.driver.AppleHPET	1.4
com.apple.driver.AppleACPIPCI	1.2.4
com.apple.driver.AppleACPIButtons	1.2.4
com.apple.driver.AppleSMBIOS	1.4
com.apple.driver.AppleACPIEC	1.2.4
com.apple.driver.AppleAPIC	1.4
com.apple.security.seatbelt	107.12
com.apple.nke.applicationfirewall	1.6.77
com.apple.security.TMSafetyNet	3
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	76.0.0
com.apple.driver.DiskImages	199
com.apple.BootCache	30.4
com.apple.driver.DspFuncLib	1.6.8a3
com.apple.iokit.IOSerialFamily	9.4
com.apple.NVDAResman	5.4.4
com.apple.iokit.IO80211Family	216.1
com.apple.iokit.IOAudioFamily	1.6.9fc3
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	1.1
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	3.4.0d10
com.apple.driver.AppleSMC	2.2.1d2
com.apple.iokit.IONDRVSupport	1.7.3
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	1.7.3
com.apple.iokit.IOHDAFamily	1.6.8a3
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController	2.1.6f8
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	2.1.6f8
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver	3.2.2
com.apple.driver.AppleUSBComposite	3.2.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice	2.0.9
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily	1.5
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily	1.5
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily	1.5
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	2.0.9
com.apple.iokit.IOFireWireFamily	3.4.7
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	1.5.0
com.apple.iokit.IOATAFamily	2.0.1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	1.6.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily	3.4.3
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	1.2.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily	1.5.6
com.apple.iokit.IOHIDFamily	1.5.5
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	1.2.4
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.2.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.6


Har du "tur" så är det fler som har samma problem och om du kan påvisa "fabrikationsfel" så har du fortfarande "garanti" kvar (reklamationsrätten).

"Utöver garanti så gäller konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början."

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1674&lngArticleId=125

Vad säger Apple Hardware Test ?

Tack för info, men jag ville hellre veta vad felet kan vara så att jag kan lösa det på bästa sätt, och dessutom är datorn köpt på mitt företag (HB) och då gäller inte konsumentköplagen

Igår strax efter mitt inlägg dog datorn totalt efter omstart, kommer bara till hälften i uppstarten. Körde DiskWarrior från en bootCD men fick även där en Kernel Panic efter ett tag.

Efter diverse felsökningar kom jag fram till att det borde vara hårddisken som håller på att ge sig... har därför idag köpt en ny och skulle precis byta. Men innan jag gjorde det så provade jag nu att plocka ut en av mina 2 st. 2Gb-kapslar, och då startade den igen!
Men det kan ju vara tillfällighet... får prova att köra ett tag och se om datorn hänger sig igen Alternativt testa lite med de olika minneskapslarna.. SKa köra Apple Hardware Test nu också, kände inte till det, tack.

Återkommer med resultat

Hej,

Väntar med spänning på resultatet, då jag har liknande problem. Kom hem en dag efter jobbet, skulle sätta igång datorn som låg i vila - helt död. Nu kommer datorn som längst till inloggningsrutan, men fryser och visar Kernel Panic-meddelandet. Testat diverse saker, väntar nu på originalskivan för att köra HW-test.

//f

Tillbaka på banan igen..

Bytet med RAM-kapslarna gav oväntade inkonsekventa resultat, så jag bytte hårddisken och installerade på nytt. Under denna installationsprocess så hängde sig datorn igen, varpå jag tog ut den misstänkta RAM-kapseln igen. Jag fick nämligen "3 blink" vid ett tillfälle mellan alla omstarter, vilket ju betyder att något är fel på RAM

Sedan gick det bra att installera och 45 min efter det hade Time Machine sett till att mitt system var exakt som innan fast nu med ny hårrdisk med 100Gb mer utrymme... alltid något

Har jobbat hela dagen och datorn funkar bra, men nu bara med 2Gb istf för 4Gb tills vidare, tur att 2GB-RAM inte kostar mer än 200kr eller så, köper ny snart.

När jag sedan i ett extern USB-kabinett kopplade in min gamla hårddisk fick jag varningsmeddelande att det är kritiska fel på den disken och att den snarast bör formateras och diagonsisteras, så något var fel på den helt klart. Men på något maximal-otur-sätt har alltså ena RAM-minnet börja krångla samtidigt!..

Allt frid och fröjd nu, en förlorad arbetsdag och 700kr för ny HDD får man väl leva med

Gött att det löste sig såpass smidigt iaf.

1
Bevaka tråden