Nu har min PM G4 tappat kontakten med Airport Express. Jag har plockat ut Airport-kortet ur datorn, lossat på antennen till kortet, satt tillbaka kortet och återanslutit antennen men fortfarande ingen kontakt. AP Express står/ligger ca. 5m från datorn och jag hade innan den förlorade kontakten ca. 2 pluttar på stapeln, ibland ned till 1 plutt. Det tycker jag verkar lite lågt med tanke på avståndet inom lägenheten. Min PB G4 har kontakt och full stapel. Den står ca. 1,5 m ifrån. Omstart av AP Express har inte hjälpt.

Jag får inte ens kontakt med ett svagt öppet nätverk i närheten.

Vad kan ha gått fel? Datorn hittar kortet men inget nätverk. Är det kanske avbrott i antennen?

Uppdaterat: Lägger jag AP Express ovanpå datorn från jag två plupp i signalstyrka. Enheten är alltså rakt ovanför och ändå hör datorn så dåligt. Märkligt!

Senast redigerat 2009-06-07 13:02