• Medlem
  • International user
  • 2009-06-01 22:17

Den här uppdateringen åtgärdar allmänna problem med kompatibiliteten, förbättrar den generella stabiliteten och åtgärdar ett antal mindre problem. Exempel på problem som åtgärdats är:

Förbättrade inköp av artistlektioner i GarageBands lektionsaffär
Tillgång till installerade Jam Packs i loopbläddraren
Den här uppdateringen rekommenderas för alla GarageBand ’09-användare och krävs vid användning av lektionsaffären.

Yes!!