Jag är lite för trött egentligen. Men om jag väljer find dupilcates i file buddy och visar den då båda duplikaten i listan eller bara en av duplikaten? Frågan är om man bara kan markera alla som dyker upp i listan och sen radera och ändå ha kvar en unik fil av allt på sin dator.