Har problem med installation av Leopard på min Macbook intel. Saknar superdrive och den externa funkar det inte med av någon anledning. Vid omstarten hittar den inte externa SONY Firewire DVD,n. Kan jag installera Leoparden på min nya disk i Polarns Macbook och flytta den senare till min macbook. Båda är intel.
DocG:tveksam: