Hello!

Kör med MCX och lite moddade inställningar för login-fönster osv.

Om jag kryssar ur "Enable automatic login" i WGM så blir det helt utgråat i Login-inställningarna på klienterna och ingen Auto-login är heller aktiv.

Lämnar jag det ikryssat loggar den automatisk in som användare "admin". Typ default-inställda sen datorn installerades, dock är inställningen för Automatiskt login förtfarande utgråad så jag kan inte byta användare

Hur göra?