Jag håller på att lägga om min musiklösning här hemma och nu har jag enmassa musik på två olika diskar. 60-70% av innehållet på dikarna är det samma på båda, men jag söker ett enkelt sätt att göra en första synkning diskarna emellan så jag får samma innehåll på båda - utan dubletter och uta att något försvinner.

Hur gör jag det smart?

Anders