Hur gör jag för att skapa ett publikt nät där användarna inte kommer åt mer än webbservern i xservern men kan komma åt allt på internet.

mitt skarpa nät heter 80.84.X.X
mitt interna nät heter 192.168.1.x
mitt publika nät heter 192.168.100.x
har löst så att 192.168.100.x nätet inte kommer åt 192.168.1.x
men 192.168.100.x kommer åt serverns fildelade resurser tex.
för att jag ska få 192.168.100.x nätet att kunna komma ut på internet har jag fått ange Allow all traffic from 192.168.100.x finns de nåt annat sätt att ge det nätet access till internet.