Om man gör en sökning ute i Finder så kan man ställa in Spotlight att söka i Biblioteket (~/Library), men jag vill att Spotlight inkluderar sökresultat från Biblioteket som default!

Dvs, om jag använder mig av Spotlightikonen längst upp till höger på skärmen, så vill jag även få med sökresultat från filer i min Biblioteksmapp.

Går det att ställa in detta?