Kern_invalid_address

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

tjeena jag har fått ett problem i Wow och har sett att det är andra här som fått liknande problem med andra program så jag frågar om någon vet vad som är felet

======================================================

Exception Raised!

App: /Users/Teddy/Spel/World of Warcraft/World of Warcraft.app
Exception: EXC_BAD_ACCESS
Error Code: 0x85100086
Time: 2009-04-05 14.13.29 CEST

Error: EXC_BAD_ACCESS KERN_INVALID_ADDRESS 0x20f6529f
Registers:
eax = 0x05d12bd0 ebx = 0x21f04b94 ecx = 0x20f6529f edx = 0x21f048e8
edi = 0x05d12bd8 esi = 0x21f04b94 ebp = 0xbfffe498 esp = 0xbfffe478
ss = 0x0000001f eflags = 0x00010207 eip = 0x00481522 cs = 0x00000017
ds = 0x0000001f es = 0x0000001f fs = 0x00000000 gs = 0x00000037
Crashed Thread: 0x0000020b

---------------------------------------------------------
Thread 0 0x0000020b
0 0x00481522 <unknown>
1 0x004d417e <unknown>
2 0x004d53d0 <unknown>
3 0x000e9a44 <unknown>
4 0x0018a678 <unknown>
5 0x0018f0f3 <unknown>
6 0x00193123 <unknown>
7 0x00499919 <unknown>
8 0x00161a4a <unknown>
9 0x00352d60 <unknown>
10 0x00356fab <unknown>
11 0x00358217 <unknown>
12 0x0035848c <unknown>
13 0x0001336b <unknown>
14 0x000043d9 <unknown>
15 0x92148143 DispatchEventToHandlers(EventTargetRec*, OpaqueEventRef*, HandlerCallRec*) + 1181
16 0x9214757d SendEventToEventTargetInternal(OpaqueEventRef*, OpaqueEventTargetRef*, HandlerCallRec*) + 405
17 0x921473e2 _SendEventToEventTargetWithOptions + 58
18 0x92175d54 ToolboxEventDispatcherHandler(OpaqueEventHandlerCallRef*, OpaqueEventRef*, void*) + 356
19 0x921484fc DispatchEventToHandlers(EventTargetRec*, OpaqueEventRef*, HandlerCallRec*) + 2134
20 0x9214757d SendEventToEventTargetInternal(OpaqueEventRef*, OpaqueEventTargetRef*, HandlerCallRec*) + 405
21 0x92163ed2 _SendEventToEventTarget + 52
22 0x921d0b80 _ToolboxEventDispatcher + 86
23 0x921cd3da _RunApplicationEventLoop + 222
24 0x0000450a <unknown>
25 0x000031de <unknown>
26 0x00003105 <unknown>
27 0x00000002 <unknown>

Thread 1 0x0000330b
0 0x94fcce22 ___sem_wait_nocancel + 10
1 0x00047b03 <unknown>
2 0x94f81095 __pthread_start + 321
3 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 2 0x00003707
0 0x94f573ae ___semwait_signal + 10
1 0x94f81d0d _pthread_cond_wait$UNIX2003 + 73
2 0x9560bb32 _glvmDoWork + 162
3 0x94f81095 __pthread_start + 321
4 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 3 0x00004d03
0 0x94f501c6 _mach_msg_trap + 10
1 0x94f579bc _mach_msg + 72
2 0x9362562d _glcDebugListener + 349
3 0x94f81095 __pthread_start + 321
4 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 4 0x00006013 (Current)
0 0x00046c88 <unknown>
1 0x000472f0 <unknown>
2 0x00058d95 <unknown>
3 0x000056b7 <unknown>
4 0x00003b5a <unknown>
5 0x00032eb2 <unknown>
6 0x00322a2a <unknown>
7 0x00322990 <unknown>
8 0x94fc509b _mach_msg_server + 343
9 0x0002fd48 <unknown>
10 0x94f81095 __pthread_start + 321
11 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 5 0x00006303
0 0x94f502e6 _mach_wait_until + 10
1 0x94fc73ad _nanosleep + 314
2 0x94fc726d _usleep + 61
3 0x0005393a <unknown>
4 0x00047b03 <unknown>
5 0x94f81095 __pthread_start + 321
6 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 6 0x00006403
0 0x94f502e6 _mach_wait_until + 10
1 0x94fc73ad _nanosleep + 314
2 0x94fc726d _usleep + 61
3 0x00017931 <unknown>
4 0x000ef3a2 <unknown>
5 0x00126953 <unknown>
6 0x00126b40 <unknown>
7 0x960487ed -[NSThread main] + 45
8 0x96048394 ___NSThread__main__ + 308
9 0x94f81095 __pthread_start + 321
10 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 7 0x00006807
0 0x94f5020e _semaphore_wait_signal_trap + 10
1 0x94f82206 __pthread_cond_wait + 1267
2 0x94fc7539 _pthread_cond_wait + 48
3 0x0031e6eb <unknown>
4 0x0007ea84 <unknown>
5 0x00126953 <unknown>
6 0x00126b40 <unknown>
7 0x960487ed -[NSThread main] + 45
8 0x96048394 ___NSThread__main__ + 308
9 0x94f81095 __pthread_start + 321
10 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 8 0x00009203
0 0x94f501c6 _mach_msg_trap + 10
1 0x94f579bc _mach_msg + 72
2 0x955220ae _CFRunLoopRunSpecific + 1790
3 0x95522cd8 _CFRunLoopRunInMode + 88
4 0x94dc75dc HALRunLoop::OwnThread(void*) + 160
5 0x94dc7464 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96
6 0x94f81095 __pthread_start + 321
7 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 9 0x00009707
0 0x94f50226 _semaphore_timedwait_signal_trap + 10
1 0x94f821ef __pthread_cond_wait + 1244
2 0x94f83a73 _pthread_cond_timedwait_relative_np + 47
3 0x94dd6bc3 CAGuard::WaitFor(unsigned long long) + 213
4 0x94dd877e CAGuard::WaitUntil(unsigned long long) + 70
5 0x94dd6f23 HP_IOThread::WorkLoop() + 759
6 0x94dd6c27 HP_IOThread::ThreadEntry(HP_IOThread*) + 17
7 0x94dc7464 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 96
8 0x94f81095 __pthread_start + 321
9 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 10 0x00009903
0 0x94f502e6 _mach_wait_until + 10
1 0x925b5933 _MPDelayUntil + 39
2 0x0078b87f <unknown>
3 0x007c340d <unknown>
4 0x94f81095 __pthread_start + 321
5 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 11 0x00009a03
0 0x94f502e6 _mach_wait_until + 10
1 0x925b5933 _MPDelayUntil + 39
2 0x0078b87f <unknown>
3 0x007c340d <unknown>
4 0x94f81095 __pthread_start + 321
5 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 12 0x00009b07
0 0x94f50226 _semaphore_timedwait_signal_trap + 10
1 0x94f821ef __pthread_cond_wait + 1244
2 0x94fccaaf _pthread_cond_timedwait + 47
3 0x0031e5e5 <unknown>
4 0x00320740 <unknown>
5 0x0032088a <unknown>
6 0x00126953 <unknown>
7 0x00126b40 <unknown>
8 0x960487ed -[NSThread main] + 45
9 0x96048394 ___NSThread__main__ + 308
10 0x94f81095 __pthread_start + 321
11 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 13 0x00009c03
0 0x94f8730a _select$DARWIN_EXTSN$NOCANCEL + 10
1 0x0031fc80 <unknown>
2 0x00320c68 <unknown>
3 0x00126953 <unknown>
4 0x00126b40 <unknown>
5 0x960487ed -[NSThread main] + 45
6 0x96048394 ___NSThread__main__ + 308
7 0x94f81095 __pthread_start + 321
8 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 14 0x0000a307
0 0x94f501c6 _mach_msg_trap + 10
1 0x94f579bc _mach_msg + 72
2 0x955220ae _CFRunLoopRunSpecific + 1790
3 0x95522cd8 _CFRunLoopRunInMode + 88
4 0x960abd40 +[NSURLConnection(NSURLConnectionReallyInternal) _resourceLoadLoop:] + 320
5 0x960487ed -[NSThread main] + 45
6 0x96048394 ___NSThread__main__ + 308
7 0x94f81095 __pthread_start + 321
8 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 15 0x0000ad0f
0 0x94f50226 _semaphore_timedwait_signal_trap + 10
1 0x94f821ef __pthread_cond_wait + 1244
2 0x94f83a73 _pthread_cond_timedwait_relative_np + 47
3 0x9257ddd2 _TSWaitOnConditionTimedRelative + 246
4 0x9257dbb2 _TSWaitOnSemaphoreCommon + 422
5 0x9118cbee _ReadSchedulerThreadEntryPoint + 4724
6 0x94f81095 __pthread_start + 321
7 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 16 0x0000eb07
0 0x94f9f6f2 _select$DARWIN_EXTSN + 10
1 0x94f81095 __pthread_start + 321
2 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 17 0x0000d607
0 0x94f501c6 _mach_msg_trap + 10
1 0x94f579bc _mach_msg + 72
2 0x955220ae _CFRunLoopRunSpecific + 1790
3 0x95522cd8 _CFRunLoopRunInMode + 88
4 0x9019eebe CFURLCacheWorkerThread(void*) + 396
5 0x94f81095 __pthread_start + 321
6 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 18 0x0000b20f
0 0x94fcce22 ___sem_wait_nocancel + 10
1 0x007c33d9 <unknown>
2 0x94f81095 __pthread_start + 321
3 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 19 0x0000b807
0 0x94fcce22 ___sem_wait_nocancel + 10
1 0x007c33d9 <unknown>
2 0x94f81095 __pthread_start + 321
3 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 20 0x00005f17
0 0x94f50226 _semaphore_timedwait_signal_trap + 10
1 0x94f821ef __pthread_cond_wait + 1244
2 0x94fccaaf _pthread_cond_timedwait + 47
3 0x0031e5e5 <unknown>
4 0x0073f28a <unknown>
5 0x00126953 <unknown>
6 0x00126b40 <unknown>
7 0x960487ed -[NSThread main] + 45
8 0x96048394 ___NSThread__main__ + 308
9 0x94f81095 __pthread_start + 321
10 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 21 0x0000fb03
0 0x94f502e6 _mach_wait_until + 10
1 0x925b5933 _MPDelayUntil + 39
2 0x0078b87f <unknown>
3 0x007c340d <unknown>
4 0x94f81095 __pthread_start + 321
5 0x94f80f52 _thread_start + 34

Thread 22 0x00012d07
0 0x94f573ae ___semwait_signal + 10
1 0x94f81d0d _pthread_cond_wait$UNIX2003 + 73
2 0x0b93d2e7 _gleCmdProcessor + 375
3 0x94f81095 __pthread_start + 321
4 0x94f80f52 _thread_start + 34

Wow har kraschat helt enkelt. Det går inte att säga så mycket mer om du inte berättar om när, hur och hur ofta det händer.

svårt att säga ibland funkar det ett bra tag runt 1-2 timmar annars kanske bara 30 sek och det händer bara utan att man gör något specielt.

Bara för att vara säker

Kommer det BARA i Wow, prova installera om ditt system och uppgradera det. Installera om WOW.

Kommer det däremot allmänt i systemet.....
Boota upp maskinen på CD/DVD - kör hardware test - långrandiga varianten
Boota upp maskinen på CD/DVD, låt stå; pajjar den då?
Ta ur allt annat, Firewirediskar, USB-Scanners etc, försök provocera fram felet.
Ta ur minne, ett i taget, försök provocera fram felet.

Där har du att göra ett tag...

Det är endast i Wow som broblem kommer i och jag har testat installera om det och att ladda ner det från blizzards hemsoda men fortfarande samma problem som tidigare.

1
Bevaka tråden