Infoga signatur i Mail (från FileMaker)

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Vet inte riktigt om jag ska posta det här under FileMaker eller AppleScript, men eftersom det inte är FileMaker-delen av scriptet jag har problem med så blir det här...

Från FileMaker Pro 10 vill jag skapa epostmeddelanden i Mail med följande AppleScript:

--tell application "FileMaker Pro Advanced"
	tell current record
		set theSubject to cell "company::comp_special_mail_subject_"
		set theMessage to cell "company::comp_special_mail_message_"
		set theRecipient to cell "company::comp_comm_invoice_email_to"
		set theCcRecipient to cell "company::comp_comm_invoice_email_cc"
		set theAttachments to cell "company::comp_special_mail_filepaths_"
     	-- return-separated Mac:file paths
		set theSender to "PGM"
	end tell
--end tell

set attachmentList to {}
repeat with i in paragraphs of theAttachments
	set theAttachment to i
	set aliasAttachment to theAttachment as alias
	set attachmentList to attachmentList & aliasAttachment
end repeat

set theMessage to theMessage & return & return
-- otherwise it jams it up against the text

tell application "Mail"
	launch
    set theSign to signature "michael"
	set newMessage to make new outgoing message with properties {subject:theSubject, content:theMessage}
	tell newMessage
       set message signature to theSign
		if theSender is not "" then
			set sender to theSender
			-- optional; otherwise uses default email account
		end if
		make new to recipient at end of to recipients with properties {address:theRecipient}
        if theCcRecipient is not "" then
			make new cc recipient at end of cc recipients with properties {address:theCcRecipient}
		end if
		tell content
			repeat with i in attachmentList
				make new attachment with properties {file name:i} at after the last paragraph
			end repeat
           make new message signature with properties {name:"michael"}
		end tell
		
		save newMessage
		-- send newMessage
		-- remove the commenting on the line above to send immediately
	end tell
end tell

-- bring FileMaker forward
activate

Allt funkar bra utom att det inte blir någon signatur i meddelandet. När jag skapar nya meddelanden i Mail manuellt infogas signaturen automatiskt. Kan det vara så att den auto-skapade signaturen raderas när content skapas i scriptet?

Jag har provat att infoga raden "set message signature to theSign" på en massa olika ställen, men utan önskat resultat.
Någon? Tack på förhand!

Det finns massor med trådar om Mail och FileMaker, har du sökt?

jajamen, och ingen av dem svarade på min fråga. Du kanske söker bättre än jag, så har du något att komma med kan du ju länka...

Du vet att du inte behöver Applescript för att skapa mail i Mail? Du har bara signaturen ifråga som defult på default-kontot?

Läste du mitt ursprungliga inlägg?

Varför inte låta signaturen infogas som en del av meddelande-texten då?

Därför att den är utformad på ett sätt som gör det knepigt.

1
Bevaka tråden