http://www.rum65.com/vassego/

jag fick fatt i en smidigt tangentbords hylla...

Tackar!:D