Togu Audio Line har släppt en tilt EQ.

TiltEQ är gratis och finns att hämta som AU/VST till OSX och Windows hos Togu Audio Line.