• Medlem
  • International user
  • 2009-03-03 21:53

Den här uppdateringen innehåller allmänna förbättringar och kompatibilitetsuppdateringar för följande program: AirPort-verktyg och AirPort Basstationsagent, inklusive AirPort Skivverktyg för Tiger.

Yes!!