Jag testar lite kodning för Microchips PIC-kretsar och använder PICkit2.

Systemet fungerar bra när jag kör Bootcamp, men om jag använder Parallells desktop så blir det knas med programmeraren. Programmeraren känns igen av USB-systemet, men genererar olika R/W-fel när man t.ex försöker föra över nytt OS till programmeraren.

Är det någon här som jobbat med PICkit2 som jag kan diskutera lite djupare med?

Är det här överhuvudtaget rätt forum?