• Medlem
  • 2009-02-28 00:12

Nu har jag testat hur det fungerar med två USB-hårddiskar, anslutna till en USB-hub, ansluten till Airport Extreme (AE). Målet har varit att testa ut hur det fungerar att säkra diskarna i Airport-verktyg med hjälp av konton.

För att AE skall upptäcka en ansluten USB-disk måste fildelning vara aktiverad, t ex med Hårddisklösenord, i Airport-verktyg.

Vid en första test kopplade jag in båda mina USB-diskar. När jag sedan i Airport-verktyg säkrar dessa med konton så skapas alla konton på en av diskarna.

Om jag i stället ansluter en USB-disk och säkrar den med konton så skapas naturligtvis konton på den enda disken. När disk nummer två ansluts, och jag skapar ytterligare konton m h a Airport-verktyg, skapas de nya kontona också på den första disken.

Jag drar slutsatsen att det med Airport-verktyg bara går att skapa konton på en av flera anslutna USB-diskar till Airport Extreme.

Vid testen har jag valt att ge användarkonton läs- och skrivrätt samt skrivskyddad gäståtkomst. Det betyder att mina två USB-diskar har fått nedanstående katalogstruktur. Denna katalogstruktur kan man studera om man tillfälligt byter till att säkra de delade hårddiskarna med hårddisklösenord.

Disk 1:
Shared (Katalog med gäståtkomst/Läs- och skrivrätt för inloggad användare på AE)
Users (Katalog med användarkataloger)

  • Kalle (Katalog för användare Kalle)

  • Hobbe (Katalog för användare Hobbe)

Disk 2:
Shared (Katalog med gäståtkomst/Läs- och skrivrätt för inloggad användare på AE)

Om man när diskarna är säkrade med hårddisklösenord lägger filer på samma nivå som katalogerna Shared och Users så är dessa filer inte åtkomliga när diskarna säkras med konton igen.

Hur man använder konton för sina Time Machine backup'er kan ni läsa i följande tråd
http://www.99.se/naetverk-saekerhet/260114-airport-disk-saekrad-med-konton-till-time-machine.html