Hejsan

jag håller på och uppdaterar min gratis lösning för lönespecifikationer igen och har då fått för mig att lägga in regionalt stöd i den. Vilket så här efteråt när det är klart väl får betraktas som en av mina inte fullt så geniala ideer.

Jag är dock chockad över hur idiotiskt reglerna är skrivna och hur svårt det därför blir att få detta stöd och förstås att stödbeloppet är så otroligt blygsamt. Man får alltså göra en massa krångel för att få ett "stöd" på i stort sett försumbara belopp. Debiterar man 850:- i timmen och har fyra anställda motsvarar stödet 100 arbetstimmar, eller 25 timmar per anställd/ägare/delägare. Men det är bara för AB, HB och enskild firma med anställda. För en enskild firma utan anställda är det 21 timmar! På ett helt år!

Funderar man på hur många timmar det tar att ansöka om stödet och sedan göra avdrag för det och sätta sig in i reglerna för hur man gör och vad man får, så tar det lätt 21 timmar. Det tar lätt 25 timmar per anställd och år också. Så det är alltså ett nollsummespel.

Så mina frågor är alltså - Har någon här hört talas om regionalt stöd? Är det något du eller ditt företag får? Varför finns det och vad är det för problem det är meningen att det skall lösa? Varför är det så idiotiskt utformat?

Mera info för den som känner att de kan behöva en plötslig huvudvärk: Regionalt stöd hos Skattetrollen