Sedan en tid tillbaks får jag upp en varning varje gång jag startar Mail eller Safari! Varningen gäller"Diskrepanser i synkroniseringsinformationen för bokmärken upptäcktes och har rättats till."
Har ni möjligen någon idé om hur jag ska få det att sluta?