• Medlem
  • International user
  • 2009-02-04 20:44

Den här uppdateringen förbättrar den allmänna stabiliteten och åtgärdar problem vid hämtning av lektioner från lektionsaffären Lär dig spela. Uppdateringen rekommenderas för alla GarageBand '09-användare.

Yes!!