Ofta visas 99 en aning korrupt. Se bild. Varför? Fixa?