Jag är ensam macanvändare på jobbet, jag sitter på en iMac, vi har en exchangeserver där jag sparar en del dokument osv. som behöver ha åtkomst av fler än mig. Annars jobbar jag mest lokalt. Jag har köpt en MacBook för att kunna jobba en del utanför kontoret. Har fått i gång VPN-tunnel så jag kan komma åt servern från andra nätverk och använda mailen.

Drömmen skulle vara om det gick att synka min dokumentmapp via vår server på jobbet så att den var samma på iMac, server och MacBook.

Finns det någon lösning?