Några av mina användare har airpot påslaget så att datorn i princip är ansluten till nätet både via airport och ethernet.
När de då ska starta ett serverbaserat FileMaker system går det väldigt trögt. Slår man av airport går det mycket rappare.

Det verkar som FileMaker inte kan bestämma sig vilken väg den ska gå, går detta att prioritera?