Det går ju att aktivera spaces och exposé samtidigt i vilken ordning som helst, både med hjälp av hörn och F-tangenter, men de måste då aktiveras var för sig.

Går det att ordna så att man aktiverar båda samtidigt med hjälp av bara ett hörn, eller bara en knapptryckning?