Hur sätta [inget] teckenformat i InD?

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • 2009-01-25 17:49

Varför fungerar inte detta?

tell application "Adobe InDesign CS3"
	tell active document
		set applied character style of selection to "[Inget]"
	end tell
end tell

Man måste kommunicera med mottagaren på ett sätt som mottagaren förstår

tell application "Adobe InDesign CS3"
	tell active document
		set applied character style of selection to character style "[Inget]"
	end tell
end tell
  • Medlem
  • 2009-01-26 08:43

Det går inte heller. (Inte i går kväll i alla fall.) Jag har försökt med alla varianter på formuleringar jag kan komma på. Men jag har gjort en supersnygg workaround...

on myAllmantStyckeformat()
	tell application "Adobe InDesign CS3"
		set myD to active document
		tell myD
			if myAppliedCStyleName is "[Inget]" or myAppliedCStyleName is "ClearCStyle" then
				try
					set applied character style of selection to "Teckenformat  1"
				on error
					display dialog "Teckenformatet som anropas är inte tillgängligt. Typografera texten manuellt."
				end try
			else if myAppliedCStyleName is "Teckenformat  1" then
				try
					my myClearCStyle() -- skapa ett format som återställer till [Inget]
					set applied character style of selection to "ClearCStyle" -- Applicerar rensningsformatet
					delete character style "ClearCStyle" -- Raderar rensningsformatet
				on error
					display dialog "Det gick inte att återställa teckenformatet på den markerade texten på grund av ett okänt fel."
				end try
			end if
		end tell
	end tell
end myAllmantStyckeformat

on myClearCStyle()
	tell application "Adobe InDesign CS3"
		tell active document
			try
				get character style "ClearCStyle"
			on error
				set myMakeClearCStyle to make character style with properties {name:"ClearCStyle", based on:nothing}
			end try
		end tell
	end tell
end myClearCStyle
  • Medlem
  • 2009-01-26 11:27

Det som inte fungerar är alltså att applicera teckenformatet [Inget] och rensa eventuell typografering från andra teckenformat. RR har talat om för mig hur man gör irl, men jag minns inte riktigt. Min lösning ovan fungerar i alla fall som jag vill.

1
Bevaka tråden