Redan efter 1,5 år börjar min MacBook Pro släpa och hänga sig, fr a i PS CS3. Även MS Office går sjukt långsamt, men jag misstänker att det är pga gammal mjukvara. Funderar på at skaffa en MacBook, som är både mindre och billigare. Alt en MB Air.

Fråga: Vet ngn vilken kvalitet grakfikkortet i MacBook/air håller, jfrt med MacBook Pro? Jag jobbar inte med bilder, men göra det mkt på fritiden.

Stefan