Jag håller på att testa blogg & wiki-funktionerna i OS X Server Leopard.
Fabriksinställningarna på servern tillåter inte alla typer av "taggar", protokoll och annat i blogg-inlägg, etc. För att citera server-manualen:

Ursprungligen av Mac OS X Leopard Server manual:

"The default wiki server setup simplifies administration by automatically removing potentially harmful protocols, CSS styles, and HTML tags and attributes. The wiki server is capable of allowing all protocols, CSS styles, and HTML tags and attributes.

The wiki server uses two whitelist files (a built-in whitelist and a custom whitelist) to determine allowed protocols, CSS styles, and HTML tags and attributes. Elements that appear in either of these whitelists are allowed, and all other elements are disallowed."

Så min fråga är, vad bör jag tillåta för HTML-tags, CSS styles och protokoll för att få in vettiga funktioner för wiki & blogg?

Min nuvarande whitelist.plist innehåller det här, vad bör jag fylla på med?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple. 
com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 
<plist version="1.0"> 
<dict> 
  <key>protocols</key> 
  <array> 
    <string>irc</string> 
    <string>scp</string> 
  </array> 
  <key>styles</key> 
  <array> 
    <string>font-size</string> 
  </array> 
  <key>tags</key> 
  <dict> 
    <key>object</key> 
  <array> 
    <string>width</string> 
    <string>height</string>
	<string>classid</string>
	<string>codebase</string>
	<string>movie</string>
   </array> 
  <key>param</key> 
  <array> 
    <string>name</string> 
    <string>value</string> 
  </array> 
  <key>embed</key> 
  <array> 
    <string>src</string> 
    <string>type</string> 
    <string>width</string> 
    <string>height</string>
	<string>pluginspage</string> 
  </array> 
  </dict> 
</dict> 
</plist>