För mer än ett år sedan, innan appleCare gick ut, fick jag hjälp med att få youtube att fungera igen. När jag ville se en video blev det bra en svart ruta, den underliggande manövreringsboxen höll sig väck. Den vänliga supportkvinnan vägledde mig på ett sätt att göra ändringar i Safari så att allt fungerade igen. Dessa råd har drunknat i gömskans brunn. Finns det hjälp att få från någon av alla kloka mac-brukare. Kanske viktig upplysning: loggar jag in som "test" fungerar det.