Folder action-script funkar inte i Leopard

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

På en webbserver som kört Tiger finns en watchfolder där en folder action triggar ett applescript som gör om storlek på bilder och lägger olika storlekar av bilden i olika mappar. Detta har fungerat utmärkt tills jag bytte till Leopard.

Tyvärr är det svårt att säga exakt vad som inte funkar. Ibland tar den en fil, trots att man laddat upp många. Ibland sparar den inte filerna i de andra mapparna. Jag håller på att bryta ihop!

Hjälp!

Så här ser scriptet ut:

on adding folder items to this_folder after receiving these_items
set pathLagrade to "Webbserverns_RAID:WebServer:www3_documents:gemensammaMappar:inforanden:lagrade"
set path200 to "Webbserverns_RAID:WebServer:www3_documents:gemensammaMappar:inforanden:200"
set path100 to "Webbserverns_RAID:WebServer:www3_documents:gemensammaMappar:inforanden:100"
set path25 to "Webbserverns_RAID:WebServer:www3_documents:gemensammaMappar:inforanden:25"

try
repeat with i from 1 to number of items in these_items
set this_image to item i of these_items
tell application "Image Events"
launch
-- open the image file
set this_image to open this_image
save this_image in pathLagrade with icon
-- perform action
copy the dimensions of this_image to {xres, yres}
if ((250 / xres) > (200 / yres)) then
set skalFaktor to (200 / yres)
else
set skalFaktor to (250 / xres)
end if
scale this_image by factor skalFaktor
-- pad this_image to dimensions {200, 300}
-- ej aktiverat pga att den fyller med svart
save this_image in path200 as JPEG with icon
copy the dimensions of this_image to {xres, yres}
if ((67 / xres) > (100 / yres)) then
set skalFaktor to (100 / yres)
else
set skalFaktor to (67 / xres)
end if
scale this_image by factor skalFaktor
save this_image in path100 as JPEG with icon

copy the dimensions of this_image to {xres, yres}
set skalFaktor to (25 / yres)
scale this_image by factor skalFaktor
save this_image in path25 as JPEG with icon

-- purge the open image data
close this_image
delete item i of these_items
end tell
end repeat
on error error_message
-- display dialog error_message
end try
end adding folder items to

Det är inte säkert att det är folder actions-mekanismen i sig som är problemet. Jag har läst lite trådar om att image events har flera buggar i Leopard. För att lösa det använder folk sips via do shell script istället. (sips och image events är samma sak, bara anropat via terminal resp. AS)

Jag upplever att folder actions på Leopard har oregelbundna fördröjningar. De folder actions jag definierat körs visserligen alltid, men ibland tar det < 1 s och ibland tar det 10 s innan de exekveras.

1
Bevaka tråden