• Medlem
  • Stockholm
  • 2009-01-11 11:36

Har precis börjat lära mig ActionScript i Flex Builder, och har en rätt så uppenbar funktion som inte vill fungera.

public function doStuff():String{
	var loader:URLLoader = new URLLoader();
	loader.dataFormat = URLLoaderDataFormat.TEXT
	loader.load(new URLRequest("database.php"));
	
	var html:String = String(loader.data);
		
	return html;
}

Det enda variabeln 'html' innehåller när detta har körts är strängen "undefined".
Vad för tankefel gör jag? Hjälp väldigt uppskattat.

Uppdatering:
Jag har löst mitt problem på ett annat sätt, men det vore fortfarande bra att få reda på varför ovanstående inte fungerar.

Senast redigerat 2009-01-11 13:18