Ett enkelt tips hur jag har löst ett problem som irriterat mig och kanske kan komma till nytta för någon annan.

Mitt problem var att jag tröttnade på att byta enhet i iTunes för att växla mellan datorn och stereon här hemma. Alternativet, att ha Airfoil igång, irriterade mig också efter det var ett extra program som skulle vara igång och i vägen.

Min lösning som fungerar grymt smidigt i Launchbar är följande:
(finns absolut ingen anledning att det inte skulle fungera med Quicksilver)

1. Installerade Airfoil
2. Laddade ner Dockless (http://homepage.mac.com/fahrenba/programs/dockless/dockless.html) och döljde airfoil programmet
3. Addade Airfoil i automatisk startup under konton
4. Gjorde ett basic script och addade det i Launchbarens indexering

Resultatet är ett snabbt Cmd + Space följt av "Air" för att växla mellan datorn och stereon. Fångar dessutom upp ljudet från spotify också

Som sagt, inget avancerat, men kanske är flera som letar efter en liknande lösning. Rätt så lätt att justera vid behov i de bifogade scriptet...