Sökning ger fel resultat

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

när jag söker efter en post där posten har ett fält med 5 kryssrutor (A, B, C, D, E) där jag söker efter B ( men inte A) , men svaret som jag får tillbaka innehåller poste med både A och B.
Jag har "tryckt" bort alla kryssrutor för denna posten och valt alternativ B igen. Men fortfarande returneras poster med både A och B alternativ förbockade.

Måste jag radera posterna för att skriva in dom igen? För andra poster (än dessa 20) fungerar det som normalt, där kan jag ändra kryssrutorna och sökningen blir därefter.

Någon idé, ( har haft ett fel tidligare, så jag har kört reparera med lyckad resultat!!)

Janne

Det är kanske så att du inte har lärt dig hur speciella former av sökningar fungerar i FileMaker?

Du behöver skapa två sökposter, på den första kryssar du för B, på den andra kryssar du för A, men till vänster så kryssar du för "uteslut". Det kommer att ge dig alla poster som har B utan A.

Senast redigerat 2008-12-20 10:28

Vid alla ina andra sökningar fungerar det normalt. Det är bara ca 20 poster som uppviser detta mystiska beteende.
Altså fältet har 5 kryssrutor A-F. För post 1-5 markerar jag bara "A", och de nästa 15 poster markerar jag bara "B".
Vid skapande av en sökpost för att leta efter på "A" får jag även med alla som är markerade med "B".
Inte behöver jag väl skriva 2 sökposter: första att leta efter "A" och sedan nästa sökpost för att leta efter INTE "B".
Givitvis : om jag markerer en post med både "A" och "B" så kommer jag att få denna önskan uppfylls varse jag söker på "A" eller "B".

Utan att veta hur "motorn" i filemaker fungerar, så misstänker jag ett fel i en tabell eller något liknande. Därav mitt antagande att jag måste radera posten och etablera en ny post.

Ok, kanske jag missförstår dig utifrån hur du skriver frågan?

Hur många fält gäller det? Jag antog att du hade fem olika fält, men det kanske du inte har?

Om det är så att det är ETT fält, så får du även tala om huruvida du har en värdelista på det fältet, med värdena A-F.

Om det är så att listan har ändrats någon gång i tiden, så påverkar inte de värden som redan är ifyllda i fältet med hjälp av värdelistan. Så har du för värdet A ändrat i värdelistan, så kommer alla de redan inmatade A (den gamla versionen av A) inte att ändras, dessa värden står kvar. De kommer heller inte att synas som markerade eller att de står i fältet. De kan dock hittas vid sökningar om de är tillräckligt lika det gamla värdet för A.

En enkel teknik att kolla är kopiera fältet i layouten, lägga det intill det andra fältet (med värdelistan), och sedan ta bort värdelistan från fältet i layouten. Då har du samma fält i layouten, med och utan värdelista. Se dock till att du ser flera rader på det senare. Denna teknik kommer att visa dig vilka värden som verkligen finns i fältet, som inte nödvändigtvis behöver vara de du tror står däri.

Det kan alltså vara så att eftersom FileMaker sökningar är "begins with", så kommer det att bli en träff på värdet A, för alla ord som innehåller detta i början. Söker du på A (genom att kryssa för värdet A), så kommer alla dessa ord att räknas som en träff, apa, apati, agrar, asado, osv...

FileMakers sökningar fungerar så att om du i EN sökpost skriver innehåll i flera fält (genom att tex kryssa för något), så betyder det OCH-sökning. Om du i flera sökposter skriver innehåll i varsitt fält, så betyder det ELLER-sökning.

En värdelista av formen kryssrutor på ett fält fungerar så att för varje värde man kryssar för så läggs det in i fältet med en radbrytning emellan. Har du kryssat för A, B och D i ett fält så står det så här i fältet:

A
B
D

Har du istället en värdelista på ett fält av typen alternativknappar, med samma värdelista så kommer du bara att kunna markera ett värde, och vad som står i fältet ersätts helt av det nya värdet. Är det markerat A och du kryssar nu för B, så kommer det i fältet att stå endast B.

Här är vad jag tror (utifrån din beskrivning) att du har missförstått:

Att kryssa för A i ETT fält i EN sökpost som har en värdelista med värdena A, B. C, D, E, F i en tabell där är olika poster har både A och B förkryssat betyder alltså inte "jag vill ha alla poster som är BARA A och inga poster som innehåller B får komma med".

Om du vill göra en sådan sökning måste du använda en söksymbol som heter ==. Om du i fältet utan värdelistan skriver "==A" (utan citattecken) så kommer du att få bara de poster som innehåller A och inga B-F.

Men har du en värdelista på ett fält så kan du alltså inte skriva söksymbolerna. (De finns under sökknappen när du är i sökläge i en liten popup-meny.)

Så antingen är det att vad som står i fältet i verkligheten inte är vad du tror står i det, så kolla det. Eller så har du inte förstått sökningar i speciella situationer i FileMaker.

När jag kopierade fältet och ändrade detta så visade det sig att det stod kvar ett A ,men detta syntes inte i ursprungsfältet, presis som du sa. Det gör ju att sökningen blir felaktig.
Tittade på posterna som det gällde och efter ändring fungerar sökningen som förväntad.
Tack skall du ha och gott nytt år / Janne

1
Bevaka tråden