Finns i programuppdateraren och här:

MacBook SMC Firmware Update 1.2