Finns i programuppdateraren och här:

MacBook EFI Firmware Update 1.3