Har en HP 2600n som tidigare varit kopplad via nätverket. Efter omflyttning hemma körs den nu via USB kabel. Jag får inte fram infon om förbrukningsmaterial. Står bara "Information saknas". Detaljerad info fanns när den var kopplad till nätverket. Tacksam tips på åtgärd!