Jag har en annonsör som vill ha en flashannons på min sajt och vi vill då självklart kunna räkna klickan.

Google skriver så här:

Citat:

Korrekt clickTag-implementering:
Variabeln clickTag är en standardmetod inom branschen för att spåra klick i Flash-annonstexter. Problem med Flash-annonstexter kan bero på en felaktig clickTag-implementering. Kontrollera följande om du vill felsöka implementeringen:

Att annonsören har infogat clickTag i FLA-filen innan den konverterades till den SWF-fil som lades upp i Google-annonshanteraren.
Att variabeln clickTag är korrekt implementerad i knappaktiviteten. I funktionen getURL() i aktiviteten ska klickadressen anges som clickTag och målfönstret ska ha värdet "_blank". Till exempel: getURL(clickTag,"_blank");.

Men räcker det verkligen med detta? Ingen identifieringskod eller liknande?

Hjälp en okunnig!