Lite rolig huvudgymnastik, eller programmeraruppgift:

Beräkna kontrollsiffran ur ett personnummer,
Personnummer ser ut som så här:

År (76) Mån(04=April) Dag (22) - Löpnr(2 siffror) Könssiffra (jämn=kvinna) Kontrollsiffra

76 04 22 - 48 4 x

Skriv upp personnumret, utom sista siffra,n lite glest. under skriver vi en rad med tvåor och ettor, börja med 2.

7 6 0 4 2 2 - 4 8 4 x
2 1 2 1 2 1 - 2 1 2
------------------------------------------

Sedan multipliceras varje "kolumn" ihop. Blir talet större än tio sätt ett "+" mellan siffra ett och två ( första kolumnen 7x2= 14 = 1+4)

7 6 0 4 2 2 - 4 8 4 x
2 1 2 1 2 1 - 2 1 2
------------------------------------------
1+4 6 0 4 4 2 8 8 8

Vi råkade visst bara ut för "tvåsiffriga problemet" i kolumn 1...
OK nu skall vi SUMMERA ihop nedersta raden:

7 6 0 4 2 2 - 4 8 4 x
2 1 2 1 2 1 - 2 1 2
------------------------------------------

Sedan multipliceras varje "kolumn" ihop. Blir talet större än tio sätt ett "+" mellan siffra ett och två ( första kolumnen 7x2= 14 = 1+4)

------------------------------------------
1+4 + 6 + 0 + 4 + 4 + 2 +8 + 8 + 8 = 45

Då tar vi och drar 45 från närmaste större tiotal (50),

50-45 = 5

Kontrollsiffran i personnumret (som jag hittade på) är 5.

Jag lyckades i en BASIC på Commodore64:an skriva ett program som gick igenom ett inmatat personnummer och svararde med kontrollsiffran. Programmet tog EN RAD!

Allmänna snacket sa att när jag gick i gymnasiet fanns det kontrollanter på Göteborgs Spårvägar som klarade göra den här algoritmen i huvet.... fan trot...

Annars kan det bli ngt kul på caféet på en näsduk när man vill va lite nördig....:)