Jag vill använda Indesign för att publicera ett dokument både som PDF och som en samling webbsidor. Indesign kan ju exportera till HTML, XML och ett par andra format, problemet är att alla dessa varianter producerar en HTML-sida för hela dokumentet, och jag vill ha ut en undersida per huvudrubrik, helst också med navigering.

Det vill säga, precis som Adobe själva har organiserat sin hjälp (både webb och PDF). Så det går bevisligen att göra.

Adobes råd verkar vara att använda GoLive, men eftersom det är nedlagt känns inte det som något alternativ. Och eftersom det handlar om flera dokument med ganska många delar i varje är det inte heller något alternativ att göra det manuellt.

Det handlar om dokument som ska publiceras/uppdateras 2-4 gånger per år, så jag behöver inget komplett publiceringssystem. Visst handarbete kan vara okej, så länge man slipper göra det för varje liten undersida. Köpa mjukvara kan vara ett alternativ, så länge det inte handlar om några fantasisummor.

Tips? Råd? Fiffiga script man kan använda?