Jag har data för bnp/capita i dollar och ekologiska fotavtryck i hektar för cirka 150 länder. Hur kan jag enklast i Excel eller Openoffice dela upp observationerna i fem delar (kvintiler) med avseende på ena variabeln och sen beräkna medelvärdet för den andra variablen för varje kvintil? Och sen enkelt ta medelvärdet för kvintilerna och göra ett diagram som visar resultatet för de fem kvintilerna?

Jag vet hur jag manuellt kan göra detta i flera steg: Sortera map ena variabeln och sen beräkna medelvärdet för varje femtedel av observationerna och sedan göra en ny liten tabell med medelvärdet för varje femtedel och sen göra ett diagram utifrån detta.

Men det finns säkert ett enklare och snabbare sätt vilket skulle vara till hjälp om man vill göra samma typ av beräkning på flera olika tabeller. Vad är enklast? Definiera tabellen som databas och sen jobba med den? Använda pivotfunktionen som jag aldrig använt men tror kan användas till detta?

Tacksam för förslag!